skierować


skierować
Skierować coś na czyjeś ręce zob. ręka 53.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • skierować — dk IV, skierowaćruję, skierowaćrujesz, skierowaćruj, skierowaćował, skierowaćowany skierowywać ndk VIIIa, skierowaćowuję, skierowaćowujesz, skierowaćowuj, skierowaćywał, skierowaćywany «nadać pewien kierunek (w zn. fizycznym lub umysłowym),… …   Słownik języka polskiego

  • skierować (się) — {{/stl 13}}{{stl 7}}ZOB. skierowywać (się) {{/stl 7}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}kierować [skierować] kroki {{/stl 7}}{{stl 8}}{dokądś} {{/stl 8}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • kierować [skierować] kroki — {{/stl 13}}{{stl 8}}{dokądś} {{/stl 8}}{{stl 7}} iść dokądś : {{/stl 7}}{{stl 10}}Poczuł głód, więc skierował swoje kroki w stronę restauracji. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • skierowywać się – skierować się — {{/stl 13}}{{stl 7}} udawać się w pewnym kierunku : {{/stl 7}}{{stl 10}}Skierował się w stronę zamku. Po opuszczeniu portu statek skierował się na północ. Zainteresowanie wszystkich skierowało się ku jego osobie. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • skierowywać — → skierować …   Słownik języka polskiego

  • skierowywać — Skierować coś na czyjeś ręce zob. ręka 53 …   Słownik frazeologiczny

  • zwrócić — dk VIa, zwrócićcę, zwrócićcisz, zwróć, zwrócićcił, zwrócićcony zwracać ndk I, zwrócićam, zwrócićasz, zwrócićają, zwrócićaj, zwrócićał, zwrócićany 1. «skierować w jakąś stronę; ustawić coś jakąś stroną ku czemuś; skręcić, wykręcić w jakimś… …   Słownik języka polskiego

  • ręka — 1. Być, znajdować się, spoczywać w czyichś rękach, w czyimś ręku a) «być czyjąś własnością, należeć do kogoś»: Wieczorem większa część Pragi znajdowała się w rękach powstańców. J. Andrzejewski, Popiół. b) «zależeć od kogoś»: W tym czasie ogólne… …   Słownik frazeologiczny

  • naprowadzić — dk VIa, naprowadzićdzę, naprowadzićdzisz, naprowadzićwadź, naprowadzićdził, naprowadzićdzony naprowadzać ndk I, naprowadzićam, naprowadzićasz, naprowadzićają, naprowadzićaj, naprowadzićał, naprowadzićany 1. «skierować na właściwą drogę, ku… …   Słownik języka polskiego

  • nawrócić — dk VIa, nawrócićcę, nawrócićcisz, nawrócićwróć, nawrócićcił, nawrócićcony nawracać ndk I, nawrócićam, nawrócićasz, nawrócićają, nawrócićaj, nawrócićał, nawrócićany 1. «skierować się na poprzednie miejsce, udać się z powrotem, zjawić się po raz… …   Słownik języka polskiego